top of page

תוכנית נגב פריים
מובלת על ידי 

מרכז יזמות 360 הוקם בשנת 2018 באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בכדי להקנות כלים והכשרות מתקדמות ביזמות לכלל הסטודנטים, אנשי הסגל ושותפי האוניברסיטה.

bgu-sig-3lang-clear.png

התוכנית מתאפשרת בזכות תמיכת שותפינו

לוגו יזמותNew (1).png March 2022 black (1).png

שותפים

קרן נס.png

מנוהלת ע"י הסוכנות היהודית ועוזרת בסיוע כלכלי בפרירפריה הדרומית. הקרן מייעדת מענקים שנתיים לטובת מיזמים חברתיים.

המרכז לבנקאות חברתית- מוביל את תחום האחריות התאגידית ומקדם יוזמות ושותפויות להובלת אימפקט חברתי ועסקי בחברה בישראל.

לוגו פועלים בקהילה-01.png
bottom of page