top of page

Item List

הרצאה 1 - היכרות ומבוא

הרצאה 10 - לוגיסטיקה ויצור

הרצאה 11 - ליסטינג באמזון

הרצאה 12 - השקת מוצר

הרצאה 13 - שיווק ומכירות

הרצאה 2 - מבוא לאיקומורס

הרצאה 3 - היכרות עם אמזון

הרצאה 4 - חקר מוצר חלק א

הרצאה 5 - חקר מוצר חלק ב

הרצאה 6 - חקר מוצר חלק ג

הרצאה 7 - עליבאבא ואיתור ספקים

הרצאה 8 - ציר זמן עסקי ומימון

bottom of page